تلاش برای بقا

 

 

 

 

 

 

 

 

logo rasayesh

منظور از شاخص تلاش براي بقاي موزه­‌ها مجموعة فعاليت­‌هاي پيگيرانه و تلاش مؤثر در حفظ موزه­‌ها يا هستي‌ ­بخش براي موزه‌­هاي در حال زوال است كه به ناگزير بيانگر فعاليت­ ها و فداكاري هاي آميخته با عشق براي تداوم حيات موزه است، لذا گذراندن فراز و نشيب­ هاي پي­ درپي و چيره شدن بر مشكلات در دستيابي به اهداف، كه همانا سرپا نگاه داشتن موزه است، گوياي شاخص مذكور است.
best-museum-poster1
Read 6408 times
Rate this item
(1 Vote)