شاخص کودکان و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

logo rasayesh

آیا در موزه شما موارد ذیل در سال گذشته وجود داشت :

  1. بودن فضای مناسب برای استقرار کودکان ونوجوانان
  2. دارا ی فضای مناسب برای استراحت کودکان ونوجوانان
  3. دارای راهنمای آشنا با رفتار کودکان ونوجوانان
  4. دارای برنامه مدون جهت بازدید کودکان و نوجوانان
  5. دارای بروشور مخصوص جهت استفاده کودکان و نجوان
  6. دارای برنامه های دوره ای شامل جشنواره کارگاه- جشن و .... جهت کودک و نوجوان

دارای بخش مجزا جهت تدوین برنامه آموزش دوره‌ای و..... برای کار با کودک و نوجوان

best-museum-poster1
Read 6141 times
Rate this item
(1 Vote)