موزه‌های برگزیده سال 91

موزه هاي برگزيده سال 1391

 

 

 

 

 

 

 

logo rasayesh

·        در گروه موزه‌هاي كوچك

 

حوزه توسعه فيزيكي:

موزه برگزيده در رتبه نخست

موزه آموزش و پرورش اصفهان  با 33 امتياز

 

حوزه  شعار سال:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 35 امتياز

 

حوزه آموزش:

موزه خليج فارس با 36 راي

 

حوزه آمار بازديدكنندگان:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 34 راي 

 

حوزه گردآوري اموال فرهنگي تاريخي:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 44 راي

 

حوزه معرفي ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 38 راي

 

حوزه پژوهش در ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 40 راي

 

حوزه توسعه مديريت:

موزه هداياي خامنه با 34 راي

 

حوزه خلاقيت موزه‌ايي:

موزه خليج فارس با 35 راي

·        در گروه موزه‌هاي بزرگ

در حوزه آموزش:

موزه ملي ايران و موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران

به طور مشترك هر يك  با 41 راي

 

در حوزه آمار بازديدكنندگان:

مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد با 45 راي 

 

حوزه گردآوري اموال فرهنگي تاريخي:

موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران با 32 راي

 

حوزه معرفي ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه ملي ايران با 44 راي

 

حوزه نگهداري اموال فرهنگي تاريخي:

موزه ميراث روستايي گيلان با 41 راي

 

حوزه پژوهش در ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه ملي ايران با 45 راي

 

حوزه توسعه فيزيكي:

كاخ موزه چهل ستون اصفهان با 45 راي

 

حوزه توسعه مديريت:

مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد با 32 راي

 

حوزه خلاقيت موزه‌ايي:

 باغ موزه قصر با 44 راي

 

حوزه شعار روز جهاني:

موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران با 39 راي

·        در گروه موزه‌هاي خصوصي

حوزه آموزش:

موزه صلح با 44 راي

 

حوزه آمار بازديدكنندگان:

موزه صلح با 40 راي

 

حوزه گردآوري اموال فرهنگي تاريخي:

موزه صلح با 39 راي

 

حوزه معرفي ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه صلح با 41 راي

 

حوزه خلاقيت موزه‌ايي:

موزه صلح با 47 راي

 

best-museum-poster1

·        در گروه موزه‌هاي كوچك

 

حوزه توسعه فيزيكي:

موزه برگزيده در رتبه نخست

موزه آموزش و پرورش اصفهان  با 33 امتياز

 

حوزه  شعار سال:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 35 امتياز

 

حوزه آموزش:

موزه خليج فارس با 36 راي

 

حوزه آمار بازديدكنندگان:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 34 راي 

 

حوزه گردآوري اموال فرهنگي تاريخي:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 44 راي

 

حوزه معرفي ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 38 راي

 

حوزه پژوهش در ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه آموزش و پرورش اصفهان با 40 راي

 

حوزه توسعه مديريت:

موزه هداياي خامنه با 34 راي

 

حوزه خلاقيت موزه‌ايي:

موزه خليج فارس با 35 راي

 

 

·        در گروه موزه‌هاي بزرگ

در حوزه آموزش:

موزه ملي ايران و موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران

به طور مشترك هر يك  با 41 راي

 

در حوزه آمار بازديدكنندگان:

مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد با 45 راي 

 

حوزه گردآوري اموال فرهنگي تاريخي:

موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران با 32 راي

 

حوزه معرفي ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه ملي ايران با 44 راي

 

حوزه نگهداري اموال فرهنگي تاريخي:

موزه ميراث روستايي گيلان با 41 راي

 

حوزه پژوهش در ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه ملي ايران با 45 راي

 

حوزه توسعه فيزيكي:

كاخ موزه چهل ستون اصفهان با 45 راي

 

حوزه توسعه مديريت:

مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد با 32 راي

 

حوزه خلاقيت موزه‌ايي:

 باغ موزه قصر با 44 راي

 

حوزه شعار روز جهاني:

موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران با 39 راي

 

·        در گروه موزه‌هاي متوسط

 

حوزه آموزش:

موزه حمام علي قلي آقا  با 37 راي

 

حوزه معرفي  ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه نارنجستان قوام با 34 راي

 

حوزه نگهداري اموال فرهنگي تاريخي:

موزه نارنجستان قوام با 31 راي

 

حوزه تلاش براي بقا:

موزه بهزاد با 36 راي

 

·        در گروه موزه‌هاي خصوصي

حوزه آموزش:

موزه صلح با 44 راي

 

حوزه آمار بازديدكنندگان:

موزه صلح با 40 راي

 

حوزه گردآوري اموال فرهنگي تاريخي:

موزه صلح با 39 راي

 

حوزه معرفي ميراث فرهنگي تاريخي:

موزه صلح با 41 راي

 

حوزه خلاقيت موزه‌ايي:

موزه صلح با 47 راي

Read 4885 times
Rate this item
(0 votes)