موزه‌های برگزیده سال 92

موزه های برگزیده سال 1392

 

 

 

 

 

 

 

logo rasayesh

حوزه پژوهش:

اهدای لوح سپاس به موزه حمام علیقلی آقا در اصفهان

تقدیر از موزه علوم و فناوری و موزه فرش

حوزه بازدید:

اهدای لوح تقدیر به موزه علوم و فناوری

تقدیر از باغ موزه قصر و موزه علوم زمین مشهد

حوزه خلاقیت و نوآوری:

اهدای لوح سپاس به باغ موزه قصر فرش

تقدیر از موزه مردم شناسی ایلام و موزه علوم و فناوری

حوزه آموزش:

اهدای لوح سپاس به موزه علوم و فناوری

تقدیر از باغ موزه قصر و موزه پول

حوزه معرفی:

اهدای لوح تقدیر به موزه علوم و فناوری

تقدیر از موزه چهل ستون قزوین و موزه میراث گیلان

حوزه حفاظت و نگهداری:

اهدای لوح تقدیر به کاخ موزه نیاوران

تقدیر از موزه رضا عباسی و موزه علوم و فناوری

حوزه توسعه مدیریت:

اهدای لوح تقدیر به موزه علوم و فناوری

باغ موزه قصر و موزه چهل ستون

حوزه گردآوری:

اهدای لوح تقدیر به موزه علوم زمین مشهد

تقدیر از موزه فرش و دارآباد

حوزه تلاش برای بقا:

اهدای لوح تقدیر به کاخ موزه نیاوران

تقدیر از کاخ موزه سعدآباد و موزه علوم زمین

حوزه استانداردهای فیزیکی:

اهدای لوح تقدیر به موزه همدان

باغ موزه قصر، موزه فناوری و موزه پول

حوزه شعار روز جهانی:

اهدای لوح سپاس به موزه خلیج فارس

تقدیر از موزه نیاوران و فرش

در حوزه موزه و کودک:

اهدای لوح سپاس به موزه خلیج فارس

تقدیر از موزه علوم و فناوری و موزه البرز

 

موزه های خصوصی

 

بخش معرفی حفاظت و نگهداری

 

تقدیر از موزه آزادی فر در شاهین شهر

 

بخش گردآوری:

 

اعطای عنوان برگزیده به موزه مانوک ارامنه

 

بخش تلاش برای بقا

 

اعطای عنوان برگزیده به موزه شاملو

 

تقدیر از موزه فرهنگ و کودک به دلیل فعالیت در آموزش و پژوهش

 

best-museum-poster1
Read 5115 times
Rate this item
(0 votes)