فعالان برگزاری مسابقه موزه برتر تقدیر شدند

داوران و تعدادی از دست‌اندرکاران برگزاری هشتمین مراسم مسابقه موزه برتر بعدازظهر یکشنبه 31 خرداد 94 در سالن اجتماعات پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتقدیر شدند.