آموزش

آموزش پرسنل شامل دوره‌های کوتاه­مدت غیرآکادمیک، اعزام جهت دوره تخصصی در داخل، بورسیه برای گذراندن دوره تخصصی آکادمیک در خارج و دیگر فعالیت‌ها براي ارتقاي دانش و آموزش کارکنان در زمینه کاری­شان است.

آموزش عمومی شامل آموزش موردی و موضوعی برای مخاطبین از طریق موزه اعم از شیوه حضوری یا مجازی، آموزش دانش­‌آموزان و دانشجویان و همکاری با نهادهای آموزشی برای اجرای برنامه‌های تخصصی آموزشی، آموزش از طریق برگزاری مسابقات، کارگاه‌های آموزشی، جلب مشارکت‌ها، برنامه‌های نمایشی و دیگر موارد.