اعمال استاندارهای فنی و توسعه فیزیکی

از آنجایی که رعایت اصول فنی و استانداردهای لازمه یک موزه در مکانیابی، محوطه و حوزه پیرامونی، ساختمان موزه (چه در ساخت یا مرمت بنای موزه)، روش­ها و تجهیزات نگهداری و نمایش آثار، حفظ و نگهداری اشیاي موزه­ای از آسیب­‌های محیطی، انسانی و بلایای طبیعی و جنگ و نیز ایجاد فضایی مطلوب برای بازدید­کنندگان و کاربری­‌های جنبی در دستیابی به اهداف موزه از اهمیت فراوانی برخوردار است، از این رو، مجموعه اقدامات و فعالیت­‌هایی که باعث حفظ یا ارتقاي کیفیت و اعمال استانداردهای لازم فضایی و فنی در زمینه‌­های نگهداری و نمایش آثار شوند یا امکان توسعه فیزیکی مجموعه را با حفظ شرایط کیفی و استانداردهای لازم فراهم نمایند مورد نظر و ارزیابی این شاخص خواهند بود.