بازدید از موزه


منظور مجموعه فعالیت‌هایی است که باعث رشد کمی و کیفی بازدید موزه برای مخاطبین خاص و عمومی موزه
مي‌­شود و می‌تواند شامل برنامه‌­ریزی برای بازدیدهای عمومی، تدوین برنامه برای بازدیدهای ویژه و مناسبت­‌دار، توجه به گروه‌های خاص، نیازها و علایق بازدیدکنندگان و هم‌چنین صرف وقت، دقت و تعامل بازدیدکنندگان باشد. در این زمینه مجموعه مطالعات و پژوهش‌های هدفمند برای شناخت و دستیابی مخاطبین و ایجاد ارتباط با آنها بسیار مؤثر و مورد توجه است.