خلاقیت و نوآوری


منظور از خلاقيت و نوآوري در موزه­‌ها بهره‌­مندي از ايده­‌هاي روياپردازانه و عينيت بخشيدن به آن­ها در حد امكانات، به‌­ويژه در حوزه معرفي، آموزش و جلب مشاركت در حوزه مديريت موزه‌­هاست، همچنين تلفيق ايده‌­هاي خلاقانه و نوآورانه با فن­آوري­‌هاي نوين و ويژگي‌هاي فرهنگي و بومي از شاخص‌­هاي مهم خلاقيت و نوآوري در موزه‌­هاست.