معرفی

در این بخش، داشتن ایده در یک مفهوم کلان که اهداف موزه را تأمین نمايد و براساس آن نمایش آثار در بخش‌های دایمی، موقت‌، سیار و مجازی صورت ‌پذیرد و همچنین بهره‌گیری از شیوه‌های راهنمایی و اطلاع­‌رسانی برای انتقال مفاهیم و شناساندن میراث ملموس و غیرملموس مدنظر است. مجموعه فعالیت‌هایی که باعث شناساندن خود موزه‌، موضوع، داشته‌ها و داده‌هایش به مخاطبین از طرق مختلف اعم از برگزاری نمایشگاه‌، جشنواره، انتشارات، خبررسانی، فناوری‌های نوین معرفی در موزه و دیگر برنامه‌های ویژه و خلاقانه شود، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برنامه و فعالیت‌ها باید مرتبط با موضوع موزه باشد و سایر برنامه‌های عمومی غیر‌مرتبط در زمره معرفی قرار نمی‌گیرد.