مناسب‌سازي موزه‌ها براي استفاده معلولين و جانبازان


منظور از اين شاخص عملكرد موزه‌ها درخصوص مناسب‌سازي محيط موزه براي استفاده معلولين و جانبازان است و اصلاح محيط به‌طوري‌كه بازديدكننده معلول قادر باشد آزادانه و بدون خطر در محيط موزه حركت و بازديد كند. لذا مواردي كه در اين شاخص مورد توجه است عبارتند از:

 1. اصلاح راه پله به نحوي كه قابل استفاده براي همه افراد باشد (ايمني پله، ابعاد پله، سطوح پله، سطح شيب‌دار و …)
 2. اصلاح آسانسور و بالابرهاي مكانيكي (عرض، پوشش كف، دستگيره كمكي و …)
 3. اصلاح فضاي بهداشتي
 4. درج علائم
 5. كنترل الكتريكي (نصب زنگ خطر و …)
 6. اصلاح فضاي تجمع
 7. اصلاح نيمكت و ميز كار
 8. راهنماي الكترونيك، بروشور مخصوص، توجه به طبقه‌بندي معلوليت و ….
 9. تعيين راهنماي موزه اختصاصي جهت برقراري ارتباط با معلول و ارائه توضيح با توجه به ويژگي‌هاي هر طبقه
 10. احترام و تكريم
 11. اصلاح ورودي (عرض، جهت باز و بسته شدن، عمق فضاي ورودي و ….)
 12. اصلاح راهرو (عرض و …)
 13. اصلاح بازشونده‌ها: در و پنجره‌ها (عرض سينه هر لنگه، عدم استفاده از درهاي چرخان، آستانه در، قفل و …